Opredelitev socialna pedagogika

Pedagogika je iz starodavne grške plačane besede izraz, ki se nanaša na niz znanja, povezanih z izobraževanjem . Pedagogiko lahko obravnavamo kot znanost ali umetnost, katere predmet študija je izobraževalno področje.

Socialna pedagogika

Socialna, na drugi strani, je pripadnost družbi ali njena povezanost (množica posameznikov, ki so del iste kulture in s svojo interakcijo tvorijo skupnost).

Pojem socialne pedagogike je torej povezan z znanostjo, povezano z izobraževanjem za socializacijo . Socialni pedagogi si prizadevajo za socialno reintegracijo tistih, ki so zunaj sistema, in si prizadevajo za zadovoljevanje potreb, ki jih varujejo človekove pravice .

Socialna pedagogika je odgovorna za pedagoško posredovanje v socialnih službah za preprečevanje, pomoč in ponovno socializacijo . Preventivni ukrepi poskušajo predvideti probleme, ki preprečujejo, da bi se ljudje socializirali, pomoč pa je pomoč tistim, ki so v socialnem tveganju, in borba za ponovno socializacijo za ponovno vključitev z odpravljanjem deviantnega vedenja.

Vse to ugotavlja, da je strokovnjak, ki se imenuje socialni pedagog, odgovoren za izvedbo zelo specifične vrste ukrepov, s katerimi lahko doseže cilje, ki jih je predlagal za dosego na področju, kjer dela. Njegove temeljne funkcije so zlasti naslednje: \ t
• odgovoren je za izobraževanje o vrednotah, kot so spoštovanje in strpnost.
• Izvaja nekatere usklajevalne ukrepe, da se lahko dosežejo zastavljeni cilji, v katerih imajo različne skupine in formacije veliko opraviti.
• Nič manj pomembno je dejstvo, da načrtuje in izvaja različne projekte in načrte za dosego svojih ciljev.
• temeljito se pogajati s tistimi, ki delajo za dosego sporazumov, ki služijo za napredovanje.
• Na enak način mora postati instrument za spremembo, tako za ljudi, s katerimi deluje, kot za družbo na splošno.
• Ključnega pomena je, da oseba ni le z velikimi komunikacijskimi lastnostmi, temveč tudi s potrebno zmogljivostjo, tako da tudi tisti, ki posredujejo pri njihovih projektih, sodelujejo in sodelujejo.

Omeniti je treba, da lahko socialni pedagog deluje na različnih področjih, kot so predšolska vzgoja, pomoč družinam, delo z mladostniki, neformalno izobraževanje odraslih, skrb za invalide in delovno okolje.

Vendar pa obstaja še veliko drugih področij, kjer socialna pedagogika deluje tudi prek svojih strokovnjakov. To bi bil primer pomoči družini, sociokulturni animaciji, okoljski vzgoji, upravljanju dediščine, kulturnemu upravljanju ali pozornosti vsem tistim prebivalstvom, za katerega se v določenih okoliščinah šteje, da je v položaju marginalizacije. .

Skratka, namen socialne pedagogike je izobraževanje za življenje v družbi . Razvoj moralnih vrednot omogoča človeku, da se vključi v njihovo kulturo in družbo, živi v skupnosti.

Priporočena
 • popularna definicija: pustolovski turizem

  pustolovski turizem

  Niz dejavnosti, ki jih ljudje razvijajo med potovanjem in bivanjem v krajih, ki se razlikujejo od tistih v njihovem običajnem okolju, je znan kot turizem . Prosti čas, poslovanje in zdravje so nekateri od motivov, na podlagi katerih lahko subjekt določi turistično dejavnost. Pred določitvijo pomena pojma pustolovski turizem je treba ugotoviti, kaj je etimološko poreklo dveh glavnih besed, ki ga sestavljajo. V te
 • popularna definicija: proste trgovine

  proste trgovine

  Trgovina , ki izvira iz latinske besede commercium , je izraz, ki se nanaša na nakup in prodajo storitev in / ali izdelkov . Medtem je svobodni pridevnik, ki se lahko nanaša na tisto, ki je neodvisen, saj ni podrejen organu ali nadrejenemu. Zamisel o prosti trgovini se uporablja na gospodarskem področju, da bi omenila odsotnost ovir ali ovir, ki preprečujejo dostop do komercialne dejavnosti in njenega razvoja . Je
 • popularna definicija: vreča

  vreča

  Latinski izraz saccus je prišel v kastiljščino kot vrečo . To je posoda ali posoda, ki ima odprtino za odlaganje stvari znotraj. Na ta način lahko vreča vsebuje nekaj. Na primer. "Lopov je pobegnil z vrečo, polno računov" , "V skladišču smo že imeli vreče riža, čakamo, da pride tovornjak, da jih odpelje" , "Nikoli nisem videl toliko vrečk kave skupaj" . Obstajajo tud
 • popularna definicija: tuning

  tuning

  Tuning je angleška beseda, ki se lahko nanaša na uglaševanje , prilagajanje ali uglaševanje . Izraz se pogosto uporablja, da bi omenil modifikacijo lastnosti avtomobila z namenom, da ga prilagodimo. Nastavitev na ta način je sestavljena iz spreminjanja lastnosti, ki jih vozilo prinaša iz tovarne . Te s
 • popularna definicija: ulna

  ulna

  Ulna je kost, ki jo najdemo v podlakti . Ima obsežno telo in dve okončini, ki se v zgornjem delu artikulirajo s polmerom in nadlahtnico, v spodnjem delu pa z delcem in polmerom . Nekoliko ukrivljena in z večjo prostornino v zgornjem delu ima ulna - znana tudi kot ulna - tri obraze. Ta kost je v notranjem predelu podlakti, polmer pa se nahaja v zunanji regiji. T
 • popularna definicija: refleksijo

  refleksijo

  Slovar Kraljeve španske akademije (RAE) omenja več pomenov besede refleksija , ki izhaja iz latinskega izraza reflexĭo . Prva je povezana z glagolskim refleksionarjem , ki ga skrbno analizira. Na primer: "Še vedno nisem prebral predsednikovega razmišljanja o iranskem napadu" , "bilo bi pomembno, da se ljudje pred premišljenimi odločitvami, ki vedno vodijo v kaos , predajo razmišljanju" , "brez premisleka nikoli ne more biti odpuščanja" . Za filoz