Opredelitev zdravstveni center

Centro, izraz, ki prihaja iz latinskega centruma, je koncept, ki ima več pomenov. Lahko je notranja točka, ki je enako oddaljena od meja površine, od mesta, kjer se usklajena dejanja zbližajo, s področij, ki beležijo intenzivno komercialno dejavnost ali od kraja, kjer se ljudje srečujejo za določen namen.

Zdravstveni center

Zdravje je po drugi strani stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje. Pojem presega odsotnost bolezni in se nanaša na stopnjo funkcionalne in metabolne učinkovitosti organizma.

Zdravstveni center je stavba, namenjena zdravstvenemu varstvu prebivalstva . Vrsta dejavnosti oskrbe in usposobljenost osebja se lahko razlikujeta glede na center in regijo.

Običajno je v zdravstvenem centru delo kliničnih zdravnikov, pediatrov, medicinskih sester in administrativnega osebja. Možne so tudi druge vrste strokovnjakov, kot so socialni delavci in psihologi, kar omogoča razširitev števila storitev.

Vse to, ne da bi pozabili, da v mnogih zdravstvenih centrih obstaja tudi nujna služba, ki se udeleži nujnih dogodkov. Na ta način tisti, ki ga sestavljajo zdravniki in medicinske sestre, ne bo samo nudil pomoči in pozornosti v samem zdravstvenem centru, ampak tudi na domači ravni in celo v katerem koli drugem kraju, kjer je potrebno, da gre.

Pomemben napredek tehnologije in zlasti velika koristnost, ki jo ta dosega na sanitarni ravni, v korist blaginje državljanov, je privedel do tega, da je v nekaterih koncih sveta prišlo do tega, kar je bilo imenovano virtualni zdravstveni centri.

Lahko rečemo, da, kot kaže njihovo lastno ime, gre za prostore internetnega omrežja, v katerem lahko katera koli oseba prejme informacije in pomoč v zvezi z njihovim zdravjem. V Španiji, zlasti v avtonomni skupnosti Extremadura, je ta storitev ponujena, da postane platforma, kjer lahko sosed ve, kateri so zdravstveni centri, ki so najbližji, da zaprosijo za sestanek, da se obrnejo k zdravniku s pridobitvijo podatkov v zvezi z obdobjih cepljenja.

Zdravstveni center je običajno kraj za primarno oskrbo . Če bolnik potrebuje popolnejšo, kompleksnejšo ali posebno pozornost, se nanaša na drugo vrsto kraja, kot je bolnišnica ali zdravstvena klinika.

To pomeni, da so v nekaterih državah zdravstveni centri znani kot centri za primarno oskrbo . Strokovnjaki iz teh središč zato delajo na področju osnovnega zdravja. Ta vrsta ustanavljanja je zelo pogosta v oddaljenih regijah ali v redkih virih, saj predstavljajo takojšnje sanitarno in socialno zadrževanje.

Poleg vsega navedenega moramo poudariti, da obstajajo tudi zdravstveni centri, ki so specializirani za določeno področje te panoge. Tako na primer obstajajo centri za duševno zdravje, ki imajo prostore, kot so upravna enota, območje psihične prizadetosti ali dolgoročna psihiatrična enota.

Priporočena
 • popularna definicija: nevednosti

  nevednosti

  Nevednost (iz latinske ignorantine ) je predvsem pomanjkanje znanja ali kulture na splošno. Oseba, ki nekaj ignorira, je ne pozna ali je ne razume. Na primer: "Ne govori z mano o kemiji: moja nevednost v tej zadevi je absolutna", "Neznanje se borijo le z izobraževanjem" . Nevednost se torej lahko obravnava v absolutnem smislu (oseba ali družbena skupina, ki nima formacije: "V tej državi je veliko nevednosti" , "Za močne je primerno, da imajo v ljudeh nevednost: to je več preprosto predložiti “ ) ali v zvezi z določeno vsebino (ko nekdo ne ve nekaj specifičnega
 • popularna definicija: osma opomba

  osma opomba

  Da bi spoznali pomen izraza osma opomba, je treba najprej odkriti njegov etimološki izvor. V tem primeru lahko rečemo, da gre za besedo, ki izhaja iz francoščine, natanko iz "crochee", ki jo lahko prevedemo kot "krivo". Glasbena figura, ki je vredna osmega dela compasilla ( kompas, ki traja štiri črnke: to je dva bela ali en krog), se imenuje osma opomba . V It
 • popularna definicija: pristojbine

  pristojbine

  Kvota , od latinske kvote , je fiksni in sorazmerni del nečesa . Koncept se pogosto uporablja za imenovanje zneska denarja, ki se redno plačuje klubu, združenju itd. Na primer: "Še vedno ne plačam pristojbine za ta mesec" , "Če se želite pridružiti, morate plačati mesečno najemnino v višini 25 pesov" , "Zbiralec je pravkar prispel, prosim poiščite denar, ki ga imam v predalu za plačilo" , "Člani, ki imajo dnevno pristojbino, lahko uporabljajo sobo za zabave . " Poleg
 • popularna definicija: magistrata

  magistrata

  Magistrata je izraz, ki izhaja iz latinskega magistrātus . Gre za sodniško funkcijo in trajanje njegovega mandata . Sodnik je javni uslužbenec, ki opravlja upravno ali sodno funkcijo in je odgovoren za sojenje in izvrševanje sojenja. Ta uradnik mora biti torej nepristranski (brez vezi ali interesov z vpletenimi stranmi) in neodvisen (na druge oblasti ne more vplivati). Po
 • popularna definicija: natrija

  natrija

  Angleški kemik Humphry Davy ( 1778 - 1829 ) je odkril natrija in druge snovi, ki jih je v začetku 18. stoletja uspel izolirati z elektrolizo . Izraz natrij prihaja iz italijanske sode in latinskega natrija . Natrij je kemični element, katerega atomsko število je 11 . Je kovina velike prisotnosti na našem planetu, ki je mehka in bela ali srebrna. Pon
 • popularna definicija: iglavcev

  iglavcev

  Iglavci so grmovje in drevesa z vejami, ki se pojavljajo v stožčasti obliki in plodovi, ki imajo tudi stožčasto strukturo. Te rastline spadajo v skupino gnoserspermov , ki vključujejo tiste vrste, katerih krape, ki nimajo zaprtega prostora, v katerem so ovule, kažejo seme na prostem. Rastline, ki jih imenujemo gnosperme, so pridelovalci semena in spadajo v kategorijo žil (organizmi, ki jih sestavljajo rastlinske celice) in spermatofiti (skupina vseh vaskularnih linij, ki proizvajajo seme). Etimo