Opredelitev spolnosti

Spolnost Spolnost je niz anatomskih, fizioloških in psiholoških pogojev, ki so značilni za vsak spol . Izraz se nanaša tudi na spolni apetit (kot nagnjenost k telesnemu užitku) in na niz čustvenih in vedenjskih pojavov, povezanih s spolnostjo.

V starih časih je veljalo, da je spolnost ljudi in živali nagonska . Spolno vedenje je bilo torej biološko opredeljeno in vse tiste prakse, ki niso bile usmerjene k razmnoževanju, so bile obravnavane kot nenaravne.

Za Svetovno zdravstveno organizacijo ( SZO ) človeška spolnost vključuje tako spolne odnose (seks) kot erotizem, intimnost in užitek. Spolnost se doživlja in izraža skozi misli, dejanja, želje in fantazije.

Heteroseksualnost je spolno stanje, ki je sestavljeno iz privabljanja ljudi nasprotnega spola. Heteroseksualne moške privlačijo ženske in obratno.

Po drugi strani pa se v homoseksualnosti pojavljajo odnosi med ljudmi istega spola. Po drugi strani pa obstaja še ena varianta, znana pod imenom biseksualnosti, v katero spadajo posamezniki, ki jih privlačijo ljudje obeh spolov.

Spolnost, s časom, je pridobivala družbeni in kulturni pojem. Homoseksualnost, na primer, je veljala za dolgo časa izključena od človeka; vendar je opazovanje različnih živalskih vrst v preteklih letih pokazalo nasprotno; enako se dogaja z masturbacijo in nasilnimi praksami, kot je posilstvo. Tako ljudje kot živali razvijajo značilnosti svoje spolnosti glede na svoje okolje.

Spolnost Vsaka oseba se odloči, kako bo živela svojo spolnost, čeprav se ta odločitev običajno spreminja z leti. Najprej je mogoče razlikovati med tistimi, ki imajo spolne odnose, in tistimi, ki to počnejo, da bi čutili užitek . Obe skupini, ne glede na svoja prepričanja in načela, morata upoštevati vrsto odgovornosti, ki se vrti okoli spolnih praks, da bi se izognili vsem, da bi njihova dejanja negativno vplivala na druge.

Prvič, obstajajo spolno prenosljive bolezni (STD), vrsta nalezljivo-nalezljivih kliničnih motenj, ki se prenašajo z enega posameznika na drugega s fizičnim stikom, zlasti med intimnimi odnosi. Vzroki so večinoma virusi in bakterije, čeprav včasih izvirajo iz protozojev in gliv. Prvi korak za njegovo preprečevanje je izobraževanje; potem so odločitve v zvezi z lastnim vedenjem, ne glede na to, ali se odločite, da ne boste izvajali seksa, ali ena oseba in sprejmete ustrezne previdnostne ukrepe.

Tisti, ki se odločijo za razmnoževanje, morajo vedno razmišljati o življenju, ki ga lahko zagotovijo svojim otrokom. Obstaja veliko dejavnikov, ki jih je treba upoštevati: denar je nedvomno potreben za vzdrževanje in izobraževanje in zato za interakcijo z drugimi ljudmi; kraj bivanja je prav tako zelo pomemben, saj bodo vse njegove značilnosti, od podnebja do kulture, neposredno vplivale na prihodnje generacije; telesno in duševno zdravje staršev, saj so temeljni stebri vzgoje otrok, tisti, ki so odgovorni za njihovo zaščito in jim zagotavljajo potrebna orodja za njihov pravilen razvoj .

In končno, spolna vzgoja je temeljni vir, ki bi ga morale vse skupnosti uporabiti pri usposabljanju svojih otrok. Ljudje so iz različnih razlogov razvili strah in sramoto glede lastne spolnosti, začenši s potrebo, da svoje telo pokrijemo iz oči drugih. Vendar pa lahko to pripelje samo do napačnih informacij in zatiranja s svojimi groznimi posledicami.

Priporočena
 • popularna definicija: klicni center

  klicni center

  Klicni center je pojem angleškega jezika, ki ga lahko prevedemo kot klicni center . To je pisarna, kjer je skupina posebej usposobljenih ljudi odgovorna za zagotavljanje neke vrste telefonskih storitev ali storitev . Delavci klicnega centra lahko kličejo (poskusijo prodati izdelek ali storitev , opravijo anketo itd.)
 • popularna definicija: postulat

  postulat

  Postulat je izraz, ki predstavlja resnico brez dokazov ali dokazov, vendar se to priznava tudi brez dokazov. Sprejemanje postulata je posledica neobstoja drugih izrazov, na katere se lahko nanaša, in potrebe, da se ga uporabi v kasnejšem sklepanju. Postulati so torej predlogi, ki omogočajo razvoj logičnih sodb. Za
 • popularna definicija: značilnost

  značilnost

  Preden začnemo poglobljeno analizirati pojem lastnost, ki nas zdaj zaseda, bomo določili etimološko poreklo tega pojma. Ta ukrep nas pripelje do tega, da pojasnimo, da prihaja iz latinščine, natančneje iz glagola resecare , ki ga lahko prevedemo kot "cut". Značilnost je posebna lastnost ali posebnost . To so
 • popularna definicija: smrti

  smrti

  Uveljavljanje etimološkega izvora besede smrt nas vodi k latinščini. Še posebej smo odkrili, da tisti prihaja iz latinske besede mors, mortis , kar bi sčasoma dalo glagolu umreti. Smrt je izraz življenja zaradi organske nemožnosti vzdrževanja homeostatskega procesa. To je konec živega organizma, ki je nastal iz rojstva. Obstaja
 • popularna definicija: delovna uspešnost

  delovna uspešnost

  Ideja uspešnosti je povezana s povezavo med sredstvi, ki se uporabljajo za pridobitev, in rezultatom, ki je končno dosežen. Na ta način se lahko uspešnost poveže z dobičkom ali dobičkom . Po drugi strani pa je delo tisto, kar je povezano z delom (dejavnost, ki vključuje fizični in / ali duševni napor in ki se razvija v zameno za ekonomsko obravnavo). Te defini
 • popularna definicija: komunizem

  komunizem

  Komunizem je politično gibanje, ki spodbuja oblikovanje družbe brez družbenih slojev , kjer so proizvodna sredstva skupna lastnina. To pomeni, da zasebno lastništvo takih sredstev ne bi obstajalo, kar bi prevzelo oblast delavskemu razredu. Komunizem v svojem končnem cilju išče odpravo države : če ni zasebnega lastništva nad sredstvi za proizvodnjo, ni izkoriščanja. Zato držav