Opredelitev vodstvo


Beseda vodstvo opredeljuje vpliv, ki se izvaja na ljudi in ki jim omogoča, da jih spodbuja, da delajo navdušeno za skupni cilj. Kdor ima vodstvo, je znan kot vodja .

Vodenje

Vodstvo je funkcija osebe, ki izstopa od ostalih in je sposobna sprejemati prave odločitve za skupino, skupino ali organizacijo, ki je pred njo, in navdihuje tiste, ki sodelujejo v tej skupini, da dosežejo skupni cilj. Zato je rečeno, da vodstvo vključuje več kot eno osebo, ki vodi ( vodja ) in tiste, ki ga podpirajo ( podrejeni ), in mu omogočajo, da učinkovito razvija svoj položaj.

Naloga vodje je, da si zastavi cilj in da si večina ljudi želi in si prizadeva za dosego tega cilja. To je temeljni element v menedžerjih poslovnega sveta, za napredovanje podjetja ali organizacije, vendar je tudi na drugih področjih, kot so šport (vedeti, kako voditi ekipo do zmage), izobraževanje (učitelji, ki dobijo svoje učence) poistoveti z njihovim načinom razmišljanja) in celo v družini (starši ali starejši bratje in sestre, ki jih na primer otroci vzamejo kot absolutni primer).

Obstajajo različne klasifikacije voditeljev, ki so določene z različnimi merili. Ko organizacijo izbere vodja, se govori o formalnem voditelju . Po drugi strani pa se neformalni voditelji znotraj skupine pojavljajo naravno ali spontano.

V vsakem primeru je najbolj razširjena klasifikacija tista, ki se nanaša na povezavo med vodjo in subjekti, na katere vpliva (to so njegovi privrženci). V tem primeru obstajajo demokratična, avtoritarna in liberalna vodstva ( laissez faire ).

Demokratični vodja je tisti, ki najprej spodbuja razpravo in razpravo v skupini. Nato upošteva mnenja svojih privržencev in šele nato na podlagi meril in standardov vrednotenja, ki so eksplicitni, sprejme odločitev.

Po drugi strani pa je avtoritarni voditelj tisti, ki se sam odloča, ne da bi se posvetoval in ne upravičil svojih privržencev. Ta vrsta voditelja se sklicuje na enosmerno komunikacijo (ni dialoga) s podrejenim.

Kar se tiče liberalnega voditelja, običajno prevzame pasivno vlogo in daje moč svoji skupini. Zato ne sodi o tem, kaj prispevajo člani, tem, ki mu daje najširšo svobodo za svoja dejanja.

Če se vodstvo izvaja s spremembami vrednot, vedenja in misli članov skupine, se to imenuje transformacijsko .

Temelji dobrega vodenja so: slediti najnovejšim področjem, na katerem se delo razvija, opazovati delo drugih vodij in po potrebi spremeniti način dela. Po drugi strani pa so lastnosti, ki morajo imeti nekoga, ki vodi vodstvo: znanje, zaupanje, integriteta in seveda karizma, da navdihujejo svoje podrejene.

Najboljši voditelji so tisti, ki so vizionarji, ki so sposobni razumeti produktivne situacije za podjetje, preden se pojavijo, so inovativni in so naklonjeni spremembam. Lahko dajemo primer Billu Gatesu, frustriranemu študentu na Harvardu, ki je zaradi svojih sposobnosti kot vodja uspel najti eno od najpomembnejših podjetij v tehnološkem sektorju, Microsoft in, zahvaljujoč odločitvam, ki jih je znal sprejeti, kot mu je uspelo vplivna podjetja mu bodo zaupala, postal je najbogatejša oseba na svetu. Bil je sposoben razumeti, da bodo računalniki nekega dne postali nepogrešljiv del domov, in delal je na razvoju izdelkov, ki bi mu to omogočili, mislim, da je najboljši primer vodje vizionarjev .

Toda, če imamo dobro idejo, ni dovolj, da bi postali vodja, je treba vedeti, kako jo izvajati in prepričati tiste okoli sebe, da je ta ideja najboljši izum, ki je bil kdajkoli zamišljen in katerega namen je rešiti naše najpomembnejše probleme. . Če nam uspe pritegniti javnost z našo idejo, bomo lahko postali vizionarski vodja, ki ga okolje vrednoti.

Druge opredelitve

Druga razvrstitev vodenja je določena z vplivom vodje v podrejenih. Ko je vodja priznan kot organ v skupini in člani verjamejo, da prispeva pomembne vire, je vodstvo transakcijsko .

Druga definicija izraza najdemo v slovarju vedenja vedenj, ki opredeljuje vodenje kot lastnosti sposobnosti in osebnosti, ki omogočajo nekomu, da postane vodja skupine, ki nadzoruje vse posameznike, ki so del njega. .

Rallph M. Stogdill pa pravi, da obstaja toliko definicij vodenja, kot so ljudje razmišljali o tem konceptu, vendar je najbolj natančno, da je to proces vodenja dejavnosti skupine in vpliva na vedenje, ki ga razvijajo. .

Biti vodja je temeljnega pomena, po drugi strani pa imeti sposobnost komuniciranja . Ne samo vedeti, kako jasno izraziti ideje in pooblastila, temveč tudi vedeti, kako poslušati in imeti v mislih, kaj vsak posameznik misli, da je del skupine, ki je zastopana. Poleg tega je bistveno, da ima emocionalna inteligenca, kot to določata Salovey in Mayer . To pomeni, da je sposobna poganjati čustva in čustva sebe in drugih ter uporabiti informacije za dosego temeljnega cilja skupine.

Priporočena
 • popularna definicija: sprave

  sprave

  Prva stvar, ki jo bomo storili, da bomo razumeli pomen pojma sprave, je določiti njegovo etimološko poreklo. V tem primeru lahko rečemo, da gre za besedo, ki izhaja iz latinskega "reconciliatio", ki ga lahko prevedemo kot "dejanje in učinek ponovnega združevanja", ki ga tvorijo naslednji deli: - Predpona "re-", ki se uporablja za označevanje "nazaj". - sa
 • popularna definicija: ukrivljenost

  ukrivljenost

  Latinska beseda curvatūra je prišla v naš jezik kot ukrivljenost . Koncept namiguje na stanje ukrivljenega (ukrivljenega ali ukrivljenega). Zamisel ukrivljenosti se uporablja tudi glede na odstopanje ukrivljene črte glede na črto. Na primer: "Zločinci so skušali izkoristiti ukrivljenost stene, vendar so bili odkriti" , "Slabo držo telesa lahko dolgoročno povzroči ukrivljenost hrbtenice" , "Ukrivljenost zaslona je presenetila javno . " Č
 • popularna definicija: omejitev funkcije

  omejitev funkcije

  Beseda, ki nas zasede na prvem mestu, meja, lahko rečemo, da gre za besedo, ki iz etimološkega vidika prihaja iz latinščine. Zlasti izvira iz samostalnika "limes", ki ga lahko prevedemo kot "mejo ali rob". Pojem meje ima več pomenov. Lahko je linija, ki ločuje dve območji, od konca, do katerega pride določen čas, ali od omejitve ali omejitve. Za mate
 • popularna definicija: Obletnica

  Obletnica

  Koncept obletnice prihaja iz latinske besede anniversarius . Gre za to, kar se vsako leto ponovi (to je letno ). Pojem se običajno uporablja glede na datum zaključka let dogodka. Na primer: "Jutri bomo praznovali našo peto obletnico poroke" , "Organiziramo praznovanja ob novi obletnici podjetja" , "Danes je obeležena druga obletnica groznega terorističnega napada" . Roj
 • popularna definicija: pravilen mnogokotnik

  pravilen mnogokotnik

  Poligon je koncept, ki prihaja iz grškega jezika, katerega pomen lahko razumemo kot "veliko kotov" . To je ravna figura geometrije, ki se oblikuje iz stičišča ravnih segmentov, znanih kot strani . Glede na njegove značilnosti je mogoče govoriti o različnih vrstah poligonov. Redni poligoni so tisti, katerih stranice in njihovi notranji koti so enaki . To po
 • popularna definicija: ljubitelj glasbe

  ljubitelj glasbe

  Melomaniac je fanatični predmet glasbe . To je oseba, ki čuti strastno ljubezen in, glede na stališče, pretirano za mjuzikl, posveča čas in denar uživanju te umetnosti . Na primer: "Ne zanima me razkošje ali materialna lastnina: kot dober ljubitelj glasbe vlagam vse svoje prihodke na albume in koncerte , čeprav moram potovati po svetu, da vidim svoje najljubše izvajalce na odru" , "Romanist, ugledni ljubitelj glasbe"., je pred