Opredelitev umetniško risanje

Risba je sled, ki se razvija na površini, ponavadi z namenom, da predstavi nekaj ali se sestavi kot podoba. Umetnost je po drugi strani tista, ki je povezana z umetnostjo : izraz, ki omogoča izražanje idej, čustev ali občutkov prek zvočnega, jezikovnega, plastičnega ali drugega vira.

Umetniška risba

Umetniška risba je ustvarjanje reprezentativne ali abstraktne figure, ki se uporablja kot oblika grafičnega izraza . Koncept se lahko nanaša na grafiko ali disciplino, ki omogoča njen razvoj.

Da bi obstajala umetniška risba, mora obstajati karikaturist (oseba z estetskim namenom), ki ustvarja risbo (grafična predstavitev tega, kar umetnik predstavlja ali opaža). V procesu, ki vodi v produkcijo umetniške risbe, je vključen psihološki ali duhovni vidik, ki umetnika motivira, da ujame svoje ideje v risbo.

Umetnik lahko ustvarja svoje risbe iz posnemanja ali kopije tistega, kar vidi, ali risbe, ki je nastalo v njegovi domišljiji . Na splošno se razvojni proces začne z opombami in skicami, ki so narejene na drugačni podpori kot dokončna. Nato na končno površino naredimo vdelavo, narišemo konture, določimo senčenje in barve. Končno, umetnik lahko izvede popravke, ki se zdijo nujni za zaključek njegovega umetniškega risanja.

Ko je risba narejena na letenje, brez priprave ali popravkov, se imenuje risba z roko . Čeprav obstajajo umetniške risbe te vrste, so ponavadi predstavitve z določenim znanstvenim namenom.

Priporočena
 • opredelitev: homofobijo

  homofobijo

  Homofobija je izraz, ki se uporablja za opis zavrnitve, strahu, zavračanja, predsodkov ali diskriminacije žensk ali moških, ki se prepoznajo kot homoseksualci . V vsakem primeru vsakodnevna raba besede vključuje tudi druge ljudi, ki se razmišljajo o spolni raznolikosti , kot je to v primeru biseksualcev in transseksualcev . Tud
 • opredelitev: anamneza

  anamneza

  Koncept anamneze je glede na etimološki koren povezan z grškim jezikom povezan s spominom ali spominom . V najširšem smislu se anamneza sestoji iz reševanja podatkov, ki so bili zabeleženi v preteklosti in prinašajo informacije v sedanjost . Iz tega pomena se anamneza pojavi na različnih področjih. Na podr
 • opredelitev: adduktorji

  adduktorji

  Aductor je izraz, ki prihaja iz latinske besede adductor . Glede na prvo definicijo slovarja Kraljeve španske akademije ( RAE ) gre za pridevnik, ki označuje, kaj lahko naredimo. Prireditev moramo izpostaviti, da je to beseda, ki ima etimološko poreklo v latinščini. Izhaja zlasti iz "adductio" in se lahko prevede kot "predložitev dokazov" ali "ukrep, ki se izvaja za vožnjo". Na en
 • opredelitev: dedno

  dedno

  Izraz dedni ima svoj koren v latinski besedi hereditarĭus in se nanaša na tisto, kar pripada ali je povezano z dedovanjem ali s tem, kar nekdo dobi od njega. Pojem opisuje tudi zanimanje, navado, vrsto kreposti, primež ali bolezen, ki se prenaša med različnimi generacijami istega klana. Genetsko dedovanje temelji na prenosu fizioloških, anatomskih, itd. Znač
 • opredelitev: nerodnost

  nerodnost

  Nerodnost je pogoj ali značilnost tistega, ki je neroden . Koncept se nanaša na pomanjkanje sposobnosti ali zmožnosti za opravljanje določenih nalog ali za razvoj določenih dejanj. Na primer: "Oprostite, razbila sem vazo zaradi moje velike nerodnosti" , "Pevka je pokazala svojo nerodnost, ko se je spotaknil, ko je odšel na oder, da bi poiskal svojo nagrado" , "Ko manipuliraš s takimi občutljivimi predmeti, ni prostora za nerodnost" . Včasih
 • opredelitev: oblačenja

  oblačenja

  Prvi pomen oblačenja, ki ga omenja Kraljevska španska akademija ( RAE ) v svojem slovarju, se nanaša na dejanje in rezultat začinjenja . Ta glagol pa je po drugi strani povezan z aromatiziranjem, uničenjem ali okraševanjem . Začimba se torej ponavadi nanaša na sestavino, ki se uporablja za aromatiziranje gastronomske priprave. Prav t