Opredelitev univerzalne vrednote

Preden se v celoti vključimo v poglobljeno analizo izraza univerzalne vrednosti, je pomembno, da ugotovimo etimološko poreklo dveh besed, ki ga oblikujejo:
• Vrednost, ki izhaja iz latinščine in natančneje iz besede "valere", ki se lahko prevede kot "biti močna".
• Univerzalen, prav tako izvira iz latinščine. Natančneje lahko ugotovimo, da izhaja iz besede "universalis", ki je enakovredna "pripadnosti vesolju".

Univerzalne vrednosti

Vrednost je kakovost, ki daje ljudem, stvarem ali dejstvom oceno . Izraz se uporablja za poimenovanje moralnih značilnosti, ki so neločljivo povezane s subjektom ( pobožnost, odgovornost, itd.).

Univerzal je po drugi strani pridevnik, ki je povezan s pripadnostjo ali relativnim za vesolje. Koncept se nanaša na množico vseh ustvarjenih stvari in na tisto, kar je skupno vsem v svoji vrsti.

Ti dve definiciji nam omogočata, da pristopimo k pojmu univerzalne vrednosti . Univerzalne vrednote oblikujejo pravila implicitnega vedenja, ki so nujna za življenje v harmonični in mirni družbi.

Gre za idejo zahtevne definicije, saj je vrednost povezana z moralo in etiko, ki jo je težko prenesti na raven skupine. Z drugimi besedami: vsi ljudje imajo določene vrednote, ki nastajajo znotraj in vodijo njihovo delovanje. Ker vsi ljudje ne razmišljajo na enak način, se lahko vrednosti enega posameznika razlikujejo od vrednot drugega. Po drugi strani pa imajo univerzalne vrednote posebnost, da se delijo na socialni ravni.

Razen kulturnih razlik, lahko rečemo, da so prijaznost, solidarnost in poštenost zaželene vrline v vsaki državi ali regiji. Gre torej za univerzalne vrednote.

Poleg tistih, ki so izpostavljeni, veljajo za univerzalne vrednote tudi druge vrednote etične in državljanske narave, kot bi veljale za naslednje: \ t
• Skromnost, ki jo imajo ljudje, ki se ne hvalijo s svojimi uspehi, svojimi lastnostmi ali zmagami. Šteje se, da na ta način ti ne škodijo sosedu, zaradi česar se počuti slabše.
• Previdnost. Druga najpomembnejša univerzalna vrednota je ta, ki jo imajo posamezniki, ki vedno izvajajo svoja dejanja na podlagi razuma in ne dovolijo, da jih poganjajo impulzi. Poleg vsega tega se šteje, da je preudarnost tisto, kar bi moralo voditi ostale vrednote.
• Odgovornost Nič manj pomembna znotraj nabora univerzalnih vrednot je ta, ki se šteje za vrlino, ki jo imajo tisti, ki so sposobni sprejemati pomembne odločitve zanje in za ostale ljudi okoli njih. Natančneje, to, kar bodo storili, je usklajevanje, usmerjanje in usmerjanje dejavnosti z razlogi, resnostjo in predanostjo.

Zvestoba in moč so tudi druge univerzalne vrednote, ki se štejejo za bistvene v vsakem človeku.

Univerzalne vrednote se pridobivajo z družinskim izobraževanjem in v šoli, saj proces socializacije pomeni, da nove generacije internalizirajo brezčasne koncepte.

Priporočena
 • opredelitev: odklanjajo

  odklanjajo

  Latinska beseda abiurāre je prišla v kastiljščino kot odpoved. Ta glagol se nanaša na odvrnitev, preklic, razveljavitev ali odvračanje od misli, vere ali vere, ki je bila prej branjena ali izpovedana . Subjekt, ki odreče ali zanika svojo religijo, je vernik, ki ga je zapustil, opisal kot odpadnika . Po dr
 • opredelitev: pristanišče

  pristanišče

  Izraz pristanišče se lahko uporablja na različnih področjih. To je v najširšem smislu infrastruktura, ki vključuje različne storitve za izvedbo neke operacije. Najpogostejši pomen pristanišča je povezan s prostorom, ki na obali ali obali omogoča plovilom opravljanje razkladanja in nakladanja ali izkrcanje in vkrcanje. Ko se ta i
 • opredelitev: poklicna psihologija

  poklicna psihologija

  Psihologija dela je veja psihologije, ki se ukvarja z analizo človeškega vedenja v kontekstu podjetja in med razvojem dela . Uporablja se tudi poimenovanje psihologije dela in organizacij , saj lahko analizira vedenje v civilnih ali vladnih entitetah. To psihološko področje, ki nas zdaj zaseda, lahko ugotovimo, da izvira iz šestnajstega stoletja in natančneje v delu, ki ga je napisal Juan Huarte de San Juan z naslovom "Preučevanje iznajdljivosti za znanost". Nekat
 • opredelitev: coven

  coven

  Etimologija besede aquelarre nas pripelje do akelarre , baskovske besede, ki se nanaša na prerijo koze (koze). Koncept kovenov se na ta način nanaša na srečanje čarovnic, kjer hudič intervenira pod reprezentacijo moškega koze. V zborniku, ki je prav tako omenjen kot sabbat , se čarovnice in / ali čarovniki zberejo, da opravljajo uroke ali izvajajo nekaj ritualov . Hudič s
 • opredelitev: tiskalnik

  tiskalnik

  Celo latinski morate pustiti, da bi našli etimološki izvor izraza tiskalnik. Natančneje, rezultat je vsote treh komponent tega jezika: • Predpona "in-", kar pomeni "navznoter". • Glagol "premere", ki ga lahko prevedemo kot "pritisnite". • Pripona "-or", ki se uporablja za označevanje "agenta dejanja". Tiskalni
 • opredelitev: povoj

  povoj

  Bandaža se nanaša na tehniko, ki vključuje zavijanje nekega telesnega sektorja, ki ima rano ali poškodbo . Povoj ponavadi služi za oblačenje, opornico ali kakšen predmet, ki ima terapevtsko uporabo. Na primer: "Zdravnik me je ovil, da ne bi toliko premaknil mojega zapestja" , "Priča nesreče je kmalu pomagala in povijala ranjene" , "V včerajšnji tekmi je maroški igralec uporabil posebna povoj na desni nogi . " Pre